Digilaeka lood

Feb. 10, 2016

Õpetaja Piret Oitsalu 4 a klassi õpilased kasutasid Learningappsi keskkonda 

õigekirjaharjutuste tegemiseks  õpilased koostasid õigekirja harjutamiseks äppe koostamine.

 

Feb. 9, 2016

&.kl. õpilased lahendavad vene keele tunnis oma nutiseadmes QR koodiga sisseloetud pusle

Seejärel õpitakse sellel olev luuletus koos hästi lugema, siis loetaksesee koos diktofonile, kuulatakse ja igaüks saab proovida oma loetud luuletust salvestada ja kuulata. Oluline on õige hääldus

Koduseks ülesandeks on lindistada oma väga selgelt ja õigesti loetud luuletus ja tuua see järgmiseks tunniks kaasa.

 

Feb. 8, 2016

Õpetaja Ülle Pääslane on loonud eesti keele harjutuse sõnaliikide harjutamiseks 3.klassile

http://tinytap.it/games/g10bo/play/kas-tunned-sonaliike

 Õpilased valisid kuulamisülesandes nimi-, tegu- ja omadussõnade hulgast nimetatud sõnaliigi.

 Kasutusjuhendit saab vaadata http://koolielu.ee/tools/read/407760

Feb. 8, 2016

Õpetaja Stella Vilumets kasutab 3 d klassiga töötades LearningAppsis loodud harjutusi 

http://learningapps.org/1989429

http://learningapps.org/1283257

 Omadussõna - õpilased leidsid tekstist omadussõnu.

Töövormide mitmekesistamiseks hea võimalus.

Mängulised harjutused innustavad ka tunni teises pooles tähelepanu vajalikule koondama.

Feb. 4, 2016

Digilaekasse on kogutud Pärnu Raeküla Kooli õpetajate õpilood -  õppematerjalid, õpistsenaariumid, tunnikirjeldused õpilastega läbiviidud tegevustest.

Õpilugude ülesehitus:

1. Tunnis või õppetegevuses kasutatud keskkond või rakendus

2.Klass ja õpetaja

3. Tunni või õppetegevuste/ülesande kirjeldus.

3. Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis ja/või kasutusjuhend

4. Hea näde õpilaste töödest.