Meie tegevused

Mar. 13, 2016
Mar. 13, 2016

17.veebruaril lõppes Pärnu linna digiprojekt piduliku aruandekoosolekuga Estonia Spa konverentsisaalis, kus edukalt projekti läbinud koolidele anti üle 10 Samsungi tahvelarvutit. 

Hurraa! Meile ka!

Lõppes küll projekt, aga ei lõpe digitöö :) 

Feb. 17, 2016

16.veebrauril toimus projektimeeskonna koosolek, kus arutati Pärnu linna digipöörde lõpuüritusel tehtavat ettekannet.

Direktor Liilia Obergi ettepanekul vormistati ettekanne videofilmina.

Feb. 17, 2016

Selle nädala digivahetunnis tutvustas Aeliita Kask pusle tegemise vahendit Jigsaw Planet.

Keskkonda registreerumisel on kõik tehtud pusled alati kättesaadavad.

 

Feb. 15, 2016

5.veebruari koosolekul tehti kokkuvõtteid ja anti hinnang Pärnu linna digipöördes osaletud Pärnu Raeküla Kooli digiprojektile.

Projekt hinnati õnnestunuks ja peaeesmärk - jätkata alustatud tööd digivahendite kasutamisel ja muuta nende kasutamine süsteemseks õppekasvatusprotsessi eesmärkidest lähtuvaks ja igapäevaselt toimivaks õppetöö osaks - on täidetud.

Projekti käigus viidi läbi kaks küsitlust õpetajate koolitusvajaduse ja pädevuste väljaselgitamiseks, korraldati õpetajatele digitunde ja - vahetunde