Meie tegevuskava

 

Kuu

Planeeritud tegevus

 

Mai

Projektimeeskonna loomine.

 

Projekti eesmärkide ja tulemuste sõnastamine.

 

Tegevuskava planeerimine.

 

Juuni

Õpetajate ja muu personali haridustehnoloogiliste pädevuste kaardistamine.

 

Projekti avakoolitus HITSA nutiklassis (10. juuni 2015).

 

Juuli- august

Personali haridustehnoloogiliste pädevuste tulemuste analüüs ja koolitusvajaduse määratlemine.

 

Tegevuskava täpsustamine ja personali teavitamine.

 

Personalile suunatud koolituskava väljatöötamine.

 

Partnerkooli leidmine Pärnu linnast.

 

Projekti digitaalse päeviku ja õppematerjalide (lingi)kogu („Digilaegas“) loomine ja avalikustamine kooli kodulehel.

 

September

Koolide koostööna läbi viidava koolituspäeva kooskõlastamine ja organiseerimine.

 

Koolitus internetiturvalisusest nii personalile kui ka õpilastele.

 

Digivahetunnid ja konsultatsioonitunnid personalile (iganädalased).

 

Avatud digitunnid kolleegidele (2 korda kuus).

 

Osalemine Pärnu linna koolide ühiskoolitus(t)el.

 

Projekti digitaalse päeviku ja õppematerjalide (lingi)kogu („Digilaegas“) täitmine ja täiendamine.

 

Õppetöös digivahendite kasutamine, kokkuvõtete tegemine.

 

Oktoober

Digivahetunnid ja konsultatsioonitunnid personalile (iganädalased).

 

Pidev projekti digitaalse päeviku ja õppematerjalide (lingi)kogu („Digilaegas“) täitmine ja täiendamine.

 

Avatud digitunnid kolleegidele (2 korda kuus).

 

Osalemine Pärnu linna koolide ühiskoolitus(t)el.

 

Kooli sisene digikoolitus lähtuvalt koolitusvajadusest.

 

Õppetöös digivahendite kasutamine.

 

Vahekokkuvõtte tegemine projekti käigust ja tulemustest ja selle tutvustamine töötajatele.

 

November

Koolituspäev teistele Pärnu linna digipöörde projektis osalevatele koolidele.

 

Digivahetunnid ja konsultatsioonitunnid personalile (iganädalased).

 

Pidev projekti digitaalse päeviku ja õppematerjalide (lingi)kogu („Digilaegas“) täitmine ja täiendamine.

 

Avatud digitunnid kolleegidele (2 korda kuus).

 

Kooli sisene digikoolitus lähtuvalt koolitusvajadusest.

 

Õppetöös digivahendite kasutamine.

 

Detsember

Digivahetunnid ja konsultatsioonitunnid personalile (iganädalased).

 

Pidev projekti digitaalse päeviku ja õppematerjalide (lingi)kogu („Digilaegas“) täitmine ja täiendamine.

 

Avatud digitunnid kolleegidele (2 korda kuus).

 

Osalemine Pärnu linna koolide ühiskoolitus(t)el.

 

Kooli sisene digikoolitus lähtuvalt koolitusvajadusest.

 

Õppetöös digivahendite kasutamine.

 

Vahekokkuvõtte tegemine projekti käigust ja tulemustest ja selle tutvustamine töötajatele.

 

Jaanuar

Projekti tulemuste analüüsimine.

 

Digivahetunnid ja konsultatsioonitunnid personalile (iganädalased).

 

Pidev projekti digitaalse päeviku ja õppematerjalide (lingi)kogu („Digilaegas“) täitmine ja täiendamine.

 

Avatud digitunnid kolleegidele (2 korda kuus).

 

Osalemine Pärnu linna koolide ühiskoolitus(t)el.

 

Õppetöös digivahendite kasutamine

 

Veebruar

Lõppseminar- ettekanne kooli arendusprojekti tegevustest ja tulemustest.

 

Digivahetunnid ja konsultatsioonitunnid personalile (iganädalased).

 

Pidev projekti digitaalse päeviku ja õppematerjalide (lingi)kogu („Digilaegas“) täitmine ja täiendamine.

 

Avatud digitunnid kolleegidele (2 korda kuus).

 

Õppetöös digivahendite kasutamine

 

Kokkuvõtete tegemine. Hinnangu andmine eesmärkide ja tulemuste saavutamisele, kokkuvõtete tutvustamine töötajatele.

 

Järgmise etapi planeerimine ja tegevuskava välja töötamine. Avatud tundide avalikuks muutmine projekti järgmises etapis.

 

Lisaks planeeritakse regulaarseid kooli siseseid projektimeeskonna koosolekuid, kus hinnatakse projekti kulgu ja tegevuskavast kinni pidamist.

Tegevuskava täitmist saab jälgida siit. 

Digivahendite kasutamine õppetöös

Linna koolimeeskondade koolituskava

Koolituskava leiad siit