Pärnu linna digipööre

Pärnu Raeküla Kool osaleb Pärnu linna koolide digiprojektide konkursil "Pärnu linna digipööre". 

Konkursi eesmärk on nutiseadmete igapäevane tark ning süsteemne integreerimine õppeprotsessi, õpilaste ja õpetajate digipädevuse ning digitaalse kirjaoskuse arengu toetamine ja koostöö arendamine Pärnu linna üldhariduskoolide ning erinevate partnerite vahel.

 Loe lähemalt: http://parnudigipoore.weebly.com/

 

Pärnu Raeküla Kooli digiprojekt

Projekti ideeks on digivahendite kasutamine muuta süsteemseks õppekava eesmärkidest lähtuvaks ja igapäevaseks õppetöö osaks.

Projekti eesmärkideks on:

1) personali digipädevuste ja koolitusvajaduse väljaselgitamine ning vastavalt sellele korraldatav töötajate koolitus

2) koolis toimub nutiseadmete (tahvel- ja sülearvutid, nutitelefonid) igapäevane süsteemne õppeaineid integreeriv ja õppeprotsessi aktiviseeriv eesmärgipärane kasutamine

3) digimaterjalide ja õppematerjalide (veebilinkide) talletamiseks on loodud digitaalne keskkond "Digilaegas"

4) oleme hea koostööpartner teistele Pärnu koolidele ja oma sõpruskoolidele 

5) uuendatud on toimiv wifi-võrk ja see võimaldab õpilastel tööd oma isikliku seadmega.

Projekti lugemiseks mine lingile 

Digita enam ei saa

Loe  artiklit 11.09.2015 "Õpetajate Lehest" 

Kind regards

Your Signature